събота, 31 октомври 2009 г.

Архивният фонд на Богдан Филов

456К е номерът на личния архивен фонд на Богдан Филов, съхраняващ се в Централния държавен архив. Както знаете - това бях писал и в няколко предходни публикации.

Във фонда се съхраняват 27 архивни единици - т. е. - 27 папки с документи, повечето от които с неописано съдържание.

Оригиналният дневник на проф. Филов се намира в гореспоменатия архив, научих от неофициалното издание. Написан е на обикновени тетрадки - с много четлив почерк; началната дата е 19 март 1939 година, а крайната - 3 септември 1944 год.

Кратки бележки за научните командировки на Филов през годините 1926 -1940 също се съдържат в личния му архивен фонд. Общо тези документи възлизат на 12 ръкописни страници.

Днес си набелязах още няколко фонда, в които ще се опитам да издиря привличащи вниманието документи. Ще търся в архива на Регентството (1943 - 1949), записан под №1 в раздел "Нови архиви", съдържащ 181 а. е., също съхраняващ се в ЦДР. Друг интересен документ, който с усилия ще диря е заповедта, с която е наредено екзекутирането на проф. Филов; при този случай вече ще се наложи да получа достъп до архивите на БКП.
Facebook

Няма коментари:

Публикуване на коментар