четвъртък, 5 ноември 2009 г.

58-то българско правителство

Продължавам с публикациите относно структурата на кабинетите, в които участва акад. проф. д-р Богдан Филов. В 58-то (11 април 1942 год. - 14 септември 1943 г.) българско правителство министър-председател е проф. Филов.

Четирима от министрите, участвали в 57-ия кабинет, запазват постовете си и в новото правителство. Това са Петър Габровски, министър на вътрешните работи и народното здраве, финансовият министър Добри Божилов, министърът на обществените сгради, пътищата и благоустройството Димитър Василев и Иван Горанов, заемащ поста министър на железниците, пощите и телеграфите.

Новите участници в състава на 58-ия Министерски съвет са също видни общественици по времето си. Длъжността на министър на народното просвещение поема Борис Йоцов, правосъден министър става Константин Партов, министър на войната - Никола Михов, министър на търговията, промишлеността и труда е Никола Захариев, а земеделски - Христо Петров.

Министър-председател и министър на външните работи и изповеданията
Богдан Филов
Министър на народното просвещение
Борис Йоцов
Министър на вътрешните работи и народното здраве
Петър Габровски
Министър на финансите
Добри Божилов
Министър на правосъдието
Константин Партов
Министър на войната
Никола Михов
Министър на търговията, промишлеността и труда
Никола Захариев
Министър на земеделието и държавните имоти
Христо Петров
Министър на обществените сгради, пътищата и благоустройството
Димитър Василев
Министър на железниците, пощите и телеграфите
Иван Горанов
Структурата на 58. правителство на България (в табличен вид) - 11 април 1942 год. - 14 септември 1943 г.

За съдбата на мнозина от министрите в 57-то и 58-то българско правителство ще разкажа в следваща публикация.
Facebook

понеделник, 2 ноември 2009 г.

57-то българско правителство - структура

Главният министър, премиерът - в 57-то и 58-то правителство на България - е акад. проф. д-р Богдан Филов. В тази публикация ще разгледам структурата на 57-мия Министерски съвет (1940 - 1942).

Проф. Филов избира най-изтъкнатите общественици през този период за заемане на висшите държавни постове. Външното министерство поема Иван Попов, вътрешното - Петър Габровски, финансите се управляват от Добри Божилов, праводсъден министър е Васил Митаков, военен - Теодоси Даскалов, министър на търговията, промишлеността и труда - Славчо Загоров, земеделец - Иван Багрянов, министерството на обществените сгради, пътищата и благоустройството се ръководи от Димитър Василев, а това на железниците, пощите и телеграфите - от Иван Горанов.

Министрите в държавата от 15. февруари 1940 до 11. април 1942 г., по време на 57-то правителство, са десет.

Ето видът на кабинета, представен в таблична форма:

Министър-председател и министър на народното просвещение
Богдан Филов
Министър на външните работи и изповеданията
Иван Попов
Министър на вътрешните работи и народното здраве
Петър Габровски
Министър на финансите
Добри Божилов
Министър на правосъдието
Васил Митаков
Министър на войната
Теодоси Даскалов
Министър на търговията, промишлеността и труда
Славчо Загоров
Министър на земеделието и държавните имоти
Иван Багрянов
(по-късно заменен от Димитър Кушев)
Министър на обществените сгради, пътищата и благоустройството
Димитър Василев
Министър на железниците, пощите и телеграфите
Иван Горанов
Структурата на 57. правителство на България (в табличен вид) - 15 февруари 1940 год. - 11 април 1942 г.

По-късно Богдан Филов прави смяна в първото си правителството - на 4 февруари 1941 г. освобождава министъра на земеделието и държавните имоти Иван Багряов, а длъжността му се заема 11 дни по-късно от Димитър Кушев.
Facebook

неделя, 1 ноември 2009 г.

Записки на Богдан Филов от март 1941 г.

Записки от дневника на проф. Филов относно сключването на договора за присъединяването на България към Тристранния пакт.

Неколкократно Филов споменава, че е говорил за изричното си желание нашата войска да не се намесва активно във войната, както и да бъде съобщено на германските войски да преминават през София, за да бъде избегната английската бомбардировка (която по-късно става факт и за жалост буквално променя облика на столицата ни).
Facebook

Денят на народните будители

Днес е денят, посветен на онези, дали тласък на народа към просвещението през страшни години - писатели, поети, революционери.

Празникът се чества за пръв път през 1909 год. в културното средище гр. Пловдив. В периода 1945 - 1992, по време на режима, традицията бива отново възобновена. Идеята за обявяването на 1 ноември за Ден на народните будители и неприсъствен за всички образователни средища в страната е на Петър Константинов.

И накрая - нека спомена малка част от дейците, заслужили почит на днешния празник: Владислав Граматик, поп Пейо, Матей Граматик, св. Иван Рилски, Неофит Бозвели, братята Димитър и Константин Миладинови, Георги Стойков Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Добри Чинтулов, Йоасаф Бдински, Григорий Цамблак, Константин Костенечки и много други.

Честит Ден на народните будители!Не забравяйте днес да присъствате на проявите, свързани с честването на празника, които ще се проведат във всички български градове.
Facebook