понеделник, 2 ноември 2009 г.

57-то българско правителство - структура

Главният министър, премиерът - в 57-то и 58-то правителство на България - е акад. проф. д-р Богдан Филов. В тази публикация ще разгледам структурата на 57-мия Министерски съвет (1940 - 1942).

Проф. Филов избира най-изтъкнатите общественици през този период за заемане на висшите държавни постове. Външното министерство поема Иван Попов, вътрешното - Петър Габровски, финансите се управляват от Добри Божилов, праводсъден министър е Васил Митаков, военен - Теодоси Даскалов, министър на търговията, промишлеността и труда - Славчо Загоров, земеделец - Иван Багрянов, министерството на обществените сгради, пътищата и благоустройството се ръководи от Димитър Василев, а това на железниците, пощите и телеграфите - от Иван Горанов.

Министрите в държавата от 15. февруари 1940 до 11. април 1942 г., по време на 57-то правителство, са десет.

Ето видът на кабинета, представен в таблична форма:

Министър-председател и министър на народното просвещение
Богдан Филов
Министър на външните работи и изповеданията
Иван Попов
Министър на вътрешните работи и народното здраве
Петър Габровски
Министър на финансите
Добри Божилов
Министър на правосъдието
Васил Митаков
Министър на войната
Теодоси Даскалов
Министър на търговията, промишлеността и труда
Славчо Загоров
Министър на земеделието и държавните имоти
Иван Багрянов
(по-късно заменен от Димитър Кушев)
Министър на обществените сгради, пътищата и благоустройството
Димитър Василев
Министър на железниците, пощите и телеграфите
Иван Горанов
Структурата на 57. правителство на България (в табличен вид) - 15 февруари 1940 год. - 11 април 1942 г.

По-късно Богдан Филов прави смяна в първото си правителството - на 4 февруари 1941 г. освобождава министъра на земеделието и държавните имоти Иван Багряов, а длъжността му се заема 11 дни по-късно от Димитър Кушев.
Facebook

Няма коментари:

Публикуване на коментар