петък, 23 октомври 2009 г.

Въведение

Настоящият блог e публичен дневник на проекта "Богдан Филов". Така назовавам темата, с която участвам в Шестия национален исторически конкурс, тази година обявен под слогана "Паметни места, събития, личности - почитани, отречени, забравени". Фондация "Ценности", чийто учредител и настоящ председател е г-жа Антонина Стоянова, е организатор на конкурса, провеждащ се под патронажа на министъра на образованието, младежта и науката.

Защо избрах акад. проф. д-р Богдан Филов за моето историческо проучване? Той е едновременно почитан, отречен и отчасти забравен, което дори сами можете да докажете, след като проведете кратка улична анкета. Отличен държавник и изключителен историк. Упрекван заради решението си за подписване на договор за присъединяване на България към Тристранния пакт, с което страната ни става съюзник на Германия във Втората световна война. Хулен заради внесения от него законодателен акт, дискриминиращ евреите, известен като Закон за защита на нацията. Филов има голям принос в развитието на българската история и археология като научна дисциплина. Подчертавам, че той е академик, професор и доктор на историческите науки. Като министър-председател връща солидна част от българските територии, завзети от чужди саби години по-рано - Вардарска Македония и части от Одринска Тракия, Южна Добружда.

В този он-лайн дневник ще публикувам всички стъпки на моето проучване - къде търся, как го правя и какво намирам.

Facebook

Няма коментари:

Публикуване на коментар