вторник, 27 октомври 2009 г.

Описването на свидетелствата - важен елемент

Важен елемент при разработката на исторически проучвания е описването на всички събрани документи, видеоматериали, снимки, трудове, проведени интервюта - или най-общо всичко може да се определи с термина "свидетелства".

Прогресът на откриване на свидетества в проекта "Богдан Филов" може да бъде следен в публичния дневник. Колонката вдясно, именувана "Открити свидетелства", се обновява периодично с последните цифри от развитието. Всеки един документ, попадащ в тази статистика, е подробно описан - дори до най-дребните детайли.

За писмен акт - кратко резюме, точна дата на публикуването (ако не може да бъде определена - записва се предполагаема - като се проследяват останалите събрани документи и по съдържанието им се правят аналогии), почерк, вид хартия, както и други отличителни белези. Подобна информация се извлича и за останалите типове свидетелства. В конкретния случай за историческо проучване - информацията е добре да бъде нанесена в таблична форма, в табличен вид, тъй като така бива постигната подреденост, което довежда до улесняване при анализирането на получените данни. Рано или късно - анализ трябва да бъде направен.

Преди време един от най-успелите български археолози в кратък разговор ми каза, че изключително важен елемент при археологията като научна дисциплина е именно документирането. Всичко открито се заснема многократно, описва се щателно - от самия археолог, а отделно се извършват редица продедури по установяването на подробности за предмета - напр. прецизно датиране, което се извършва от висококвалифицирани експерти.

Няма опис на свидетелствата - няма самите свидетелства. До такъв извод може да се стигне, след като бъде премислено.

Facebook

Няма коментари:

Публикуване на коментар