четвъртък, 29 октомври 2009 г.

Достъпът до архивите

През изминалата седмица двукратно посетих Териториален държавен архив - гр. Плевен, за да проуча въпроса относно процедурите за достъп до архивните документи, нужни ми при разработката на проекта. Служителите в ТДА ми обърнаха голямо внимание, за което им благодаря.

В плевенските архиви не бяха открити документи, свързани с дейността на Богдан Филов, единствено запазено бе копие от дневника му, с който се сдобих днес (както писах в предишната публикация). Наистина се учудих, когато разбрах, че съм първият за тази година в ТДА, който желае да му бъде издадена читателска карта; останалите работят със заявления за еднократен достъп.

Читателският документ е с календарен срок, т. е. - ако подам данни и искам да ми бъде издаден сега - ще важи до края на годината, пък ще платя за 6 или 12 месеца, тъй като липсва 2-месечна карта.

Справка с телефонно обаждане показа, че в Централния държавен архив, намиращ се на столичната "Московска", се пази личният фонд на Богдан Филов, съдържащ около 27 папки с документи - в периода 1939 - 1944 год.

Упорито ще търся и в архивите на БКП, ако получа такъв достъп. Там ще диря документът, с който е наредена екзекуцията на проф. Филов. Надявам се, че ще предизвика интерес и очаквам съдействие за целта от ДАА.

Прегледът на архивите в ЦДА ще започна през идната година, когато ще си издам и едногодишна читателска карта. А до предполагаемия момент - ще събера, разгледам и анализирам трудовете на Филов, които успея да открия, както и дневника му, и няколко видеоматериали, снимки.

Вероятно в Българската академия на науките, откъдето Филов получава повечето си научни звания - напр. "академик", са запазили част от фотосите, правени от професора по време на научните му експедиции. Ще се обадя в научното дружество, за да проверя дали наистина ги пазят в архива си.
Facebook

Няма коментари:

Публикуване на коментар